CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

There Is More to Multimodality Than Discourse Features and Nonverbal Behaviors!

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Multimodal Analysis in Academic Settings From Research to Teaching, (Eds.) Belinda Crawford Camiciottoli, Inmaculada Fortanet-Gómez Routledge p. 133-143. (2015)
[Kapitel]

Nyckelord: Multimodal communication, conference presentations, materiality, artefactsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-27.
CPL Pubid: 231407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Utbildningsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
Språk och litteratur

Chalmers infrastruktur