CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analytical studies of 8B electromagnetic dissociation

Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; V.D. Efros ; N.B. Shul'gina (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Nucl. Phys. A Vol. 718 (2003), p. 434-436.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur