CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surrogate Nuclear Reactions and the origin of the heavy elements

J. Escher ; L. Ahle ; L. Bernstein ; J.A. Church ; F. Dietrich ; Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; R.D. Hoffman
Nucl. Phys. A Vol. 758 (2005), p. 86-89.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur