CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanical and thermal characterization of melt-filtered, blended and reprocessed post-consumer WEEE thermoplastics

Erik Stenvall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Recycling Vol. 1 (2016), p. 89-100.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-27. Senast ändrad 2016-03-08.
CPL Pubid: 231367

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Textil-, gummi- och polymermaterial
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur