CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ab initio no-core shell model calculations using realistic two- and three-body interactions

P. Navrátil ; W. E. Ormand ; Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; E. Caurier
Euro. Phys. Jour. A Vol. 25 (2005), p. 481-484.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur