CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surrogate Nuclear Reactions - An Indirect Approach to Compound-Nucleus Reactions

J. Escher ; L. Ahle ; L. A. Bernstein ; J. T. Burke ; J. A. Church ; F. S. Dietrich ; Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; R. D. Hoffman ; V. G. Gueorguiev
Acta Phys. Hung. A Vol. 25 (2006), p. 211-218.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur