CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technological Innovation Systems in contexts: towards an improved conceptualization of contextual structures and interaction dynamics

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anna Bergek ; Marko Hekkert ; Jochen Markard ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Bernhard Truffer
Environmental Innovation and Societal Transitions (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-26.
CPL Pubid: 231327