CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and Experimental Measurement with Synchrotron Radiation of Residual Stresses in Laser Metal Deposited Ti-6Al-4V

Andreas Lundbäck ; Robert Pederson ; Magnus Hörnqvist (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Craig Brice ; Axel Steuwer ; Almir Heralic ; Thomas Buslaps ; Lars-Erik Lindgren
13th World Conference on Titanium (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-26. Senast ändrad 2017-03-03.
CPL Pubid: 231320

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Övrig teknisk mekanik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur