CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surrogate nuclear reactions: An indirect method for determining reaction cross sections

J. Escher ; L. Ahle ; L. Bernstein ; J. Burke ; J.A. Church ; F. Dietrich ; Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; V. Gueorguiev ; R. Hoffman
J. Phys. G Vol. 31 (2005), p. S1687-S1690.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur