CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Validating material modelling for OFHC copper using dynamic tensile extrusion (DTE) test at different velocity impact

Nicola Bonora ; Gabriel Testa ; Andrew Ruggiero ; Gianluca Iannitti ; Seyedeh Nooshin Mortazavi (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Magnus Hörnqvist (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur )
19th Biennial APS Conference on Shock Com- pression of Condensed Matter (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-26. Senast ändrad 2017-03-03.
CPL Pubid: 231316

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Övrig teknisk mekanik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur