CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase Separation in Fe-Cr Alloys Studied by Small Angle Neutron Scattering

Xin Xu ; Joakim Odqvist ; Magnus Hörnqvist (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Mattias Thuvander (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Axel Steuwer ; Peter Hedström
TMS Annual Meeting and Exibition (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-26. Senast ändrad 2017-03-03.
CPL Pubid: 231315

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Övrig teknisk materialvetenskap
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur