CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of deformation development during dynamic tensile extrusion of OFHC copper incorporating microstructure evolution

Nicola Bonora ; Andrew Ruggiero ; Simone Dichiaro ; Gabriel Testa ; Magnus Hörnqvist (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Seyedeh Nooshin Mortazavi (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur )
TMS Annual Meeting and Exibition (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-26. Senast ändrad 2017-03-03.
CPL Pubid: 231314

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Konstruktionsmaterial
Övrig teknisk materialvetenskap
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur