CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-scale, multi-technique investigation of oxidation assisted cracking

Magnus Hörnqvist (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Leif Viskari (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Katie L. Moore ; Krystyna Stiller (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur )
9th International Conference on Microscopy of Oxidation (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-26.
CPL Pubid: 231313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Konstruktionsmaterial
Övrig teknisk materialvetenskap
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur