CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknikkonsulter med och utan globaliseringsstrategier - en förstudie

Petra M. Bosch-Sijtsema (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Martine Buser (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christian Koch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Kortrapport om forskning, CMB 2016: nr 1, (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Rapporten är resultatet av en förstudie som syftar till att belysa svenska teknikkonsulters aktuella erfarenheter av globala samarbeten. Rapporten inleds med en översikt av forskningslitteratur och presenterar två olika exempel på företagens metoder. Rapporten fokuserar på strategiska överväganden, samt på möjligheter och hinder i samband med dessa.

Nyckelord: Globalisering, teknikkonsulterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-26.
CPL Pubid: 231312

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur