CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compound-nuclear reactions via Surrogate measurements

Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; F.S. Dietrich ; J. Escher ; V.G. Gueorguiev ; R.D. Hoffman ; K. Kelley
Proceedings of Science, PoS(NIC-IX) p. 224. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23131

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur