CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A correlated background in invariant mass spectra of three-body systems

Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Nucl. Phys. A Vol. 673 (2000), p. 143-156.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23128

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur