CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hyperfine structure of hydrogenlike thallium isotopes

Peter Beiersdorfer ; Steven B. Utter ; Keith L. Wong ; José R. Crespo López-Urrutia ; Jerry A. Britten ; Hui Chen ; Clifford L. Harris ; Robert S. Thoe ; Daniel B. Thorn ; Elmar Träbert ; Martin G. H. Gustavsson ; Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; Ann-Marie Mårtensson-Pendrill
Phys. Rev. A Vol. 64 (2001), p. 032506.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur