CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hyperfine structure of heavy hydrogen-like ions

P. Beiersdorfer ; J. R. Crespo López-Urrutia ; S. B. Utter ; E. Träbert ; M. G. H. Gustavsson ; Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; Ann-Marie Mårtensson-Pendrill
Nucl. Inst. Meth. Phys. B Vol. 205 (2003), p. 62-65.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur