CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What’s taking space on site? Embodied place making in construction

Rikard Sanberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Ani Raiden
APROS/EGOS CONFERENCE, SYDNEY DECEMBER 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Embodiement, placespace, site managers, workDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-25. Senast ändrad 2016-01-25.
CPL Pubid: 231236

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Hållbar utveckling
Byggproduktion
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur