CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings, Tokyo 2015 Workshop on CFD in Ship Hydrodynamics

Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Frederick Stern ; Michel Visonneau ; Takanori Hino ; Nobuyuki Hirata ; Jin Kim
2015.
[Bok]

The Proceedings contain all computed results from participants of the workshop, as well as all contributed papers.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-25.
CPL Pubid: 231233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur