CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Köl och roder

Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
Search Magazine (2000-2378). Vol. 52 (2015), 6, p. 74-78.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Design av köl och roder: Vad kan vi lära av flygplanskonstruktörer? Hur kan ett plan flyga? Vad är en elliptisk kraftfördelning? Varför är en djup och smal köl bättre än en grund och bred? Hur ser det optimala rodret ut? Hur stor betydelse har kölbulben på en modern segelbåt? Frågorna är många. Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, har svaren.

Nyckelord: Segelbåt, köl, roder, elliptisk kraftfördelningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-25.
CPL Pubid: 231231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur