CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Snabb eller långsam - Hur bedömer man en segelbåts prestanda?

Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
Search Magazine (2000-2378). Vol. 51 (2015), 5, p. 74-78.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Med några enkla nyckeltal kan man få en god indikation på en segelbåts fartpotential och säkerhetsegenskaper. Har du tillgång till segelbåtens specifikation är det lätt att göra en första bedömning. I många fall tillhandahålls ett polardiagram av konstruktören. Men hur tas det fram och hur tolkar man diagrammet? I den här artikeln förklarar Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, grunderna i hur man teoretiskt bedömer en segelbåts egenskaper vad gäller prestanda och säkerhet.

Nyckelord: Segelbåt, snabb, säker, polardiagramDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-25.
CPL Pubid: 231230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur