CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analytical E1 strength functions of two-neutron halo nuclei: 11Li and 14Be

Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; V. D. Efros ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Nucl. Phys. A Vol. 706 (2002), p. 48-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur