CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analytical approach to electromagnetic processes in loosely bound nuclei: application to 8B

Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; N.B. Shul'gina (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Phys. Lett. B Vol. 549 (2002), p. 79-84.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur