CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiative capture and electromagnetic dissociation involving loosely bound nuclei: The 8B example

Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; N. B. Shul'gina (Extern ; Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Phys. Rev. C Vol. 67 (2003), p. 045801.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur