CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shell Structure of the Near-Dripline Nucleus 23O

D. Cortina-Gil ; J. Fernandez-Vazquez ; T. Aumann ; T. Baumann ; J. Benlliure ; M. J. G. Borge ; L. V. Chulkov ; U. Datta Pramanik ; Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; L. M. Fraile ; H. Geissel ; J. Gerl ; F. Hammache ; K. Itahashi ; R. Janik ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; S. Mandal ; K. Markenroth ; Mikael Meister ; M. Mocko ; G. Munzenberg ; T. Ohtsubo ; A. Ozawa ; Y. Prezado ; V. Pribora ; K. Riisager ; H. Scheit ; R. Schneider ; G. Schrieder ; H. Simon ; B. Sitar ; A. Stolz ; P. Strmen ; K. Summerer ; I. Szarka ; H. Weick
Phys. Rev. Lett. Vol. 93 (2004), p. 062501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur