CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vector quantization of glottal pulses

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Jan Lindén (Institutionen för informationsteori) ; Jan Skoglund (Institutionen för informationsteori, Informationsteori)
EUROSPEECH (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-24. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 231178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för informationsteori (1900-2003)
Institutionen för informationsteori, Informationsteori (1980-1997)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur