CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Impact of Non-Linear Power Amplifiers in Massive MIMO

Christopher Mollén ; Erik G. Larsson ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Swe-CTW (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-24. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 231177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur