CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scalability Analysis and Modeling of Future Massive MIMO Antenna Array Systems

Rob Maaskant (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Xavier Bland (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Katharina Hausmair (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Gigahertz Symposium (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-24. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 231176