CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient and Wideband Power Amplifiers for Wireless Infrastructure Applications

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Ulf Gustavsson ; Christer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; M.P. Van Der Heijden ; Mustafa Acar ; Rik Jos (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Thomas Emanuelsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; T. wegeland ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Gigahertz Symposium (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-24. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 231174

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur