CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linearization of Difficult Cases - MIMO, GaN and Deep Compression

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Per N. Landin (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Ulf Gustavsson ; Jessica Chani Cahuana (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Katharina Hausmair (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Gigahertz Symposium (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-24. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 231173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur