CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New information on β-delayed neutron emission from 12,14Be

U. Bergmann ; Leif Axelsson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; M. J. G. Borge ; V. N. Fedoseyev ; Christian Forssén (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; H. O. U. Fynbo ; S. Grévy ; P. Hornshoj ; Y. Jading ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; U. Köster ; Karin Markenroth (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; F. M. Marqués ; V. I. Mishin ; Thomas Nilsson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Göran Nyman (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; A. Oberstedt ; H. L. Ravn ; K. Riisager ; G. Schrieder ; V. Sebastian ; H. Simon ; O. Tengblad ; Fredrik Wenander (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Katarina Wilhelmsen Rolander (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Nucl. Phys. A Vol. 658 (1999), p. 129-145.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik
Lågenergifysik

Chalmers infrastruktur