CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmission systems with low noise phase sensitive parametric amplifiers

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 p. Tu.3.2.1. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We review and present the recent research on phase-sensititve amplifiers, and describe how they can be used in transmission systems.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-22. Senast ändrad 2016-03-02.
CPL Pubid: 231148

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)