CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A CFD validation test case - wind tunnel test of a winglet keel

Sofia Werner (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Björn Regnström (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
2nd high performance yacht conference (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 23114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur