CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: “On the effect of δ-doping in self-switching diodes” [Appl. Phys. Lett. 105, 093505 (2014)]

Andreas Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; I. Iñiguez-de-la-Torre ; Per-Åke Nilsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; T. Gonzalez ; J. Mateos ; P. Sangaré ; G. Ducournau ; C. Gaquière ; L. Desplanque ; X. Wallart ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 106 (2015), p. 199902.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-22. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 231131