CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFD validation for a yacht keel

Sofia Werner (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Björn Regnström (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
9th numerical towing tank symposium (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 23113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur