CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Can connected commuting graphs of finite groups have arbitrarily large diameter ?

Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Dmitrii Zhelezov (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Geometry, Structure and Randomness in Combinatorics, CRM Series, No. 18 p. 141-144. (2015)
[Kapitel]

The whole paper is an extended abstract.Denna post skapades 2016-01-22.
CPL Pubid: 231117

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Algebra och logik
Diskret matematik
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur