CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical arbitrary waveform characterization at the few-photon level using dual-comb interferometry

Vicente Andrés Durán Bosch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Santiago Tainta ; Victor Torres-Compnay (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2015, Munich, Germany, 21-25 June 2015 (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-22. Senast ändrad 2017-05-17.
CPL Pubid: 231115