CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large basis ab initio shell model investigation of 9Be and 11Be

Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; P. Navrátil ; W. E. Ormand ; E. Caurier
Physical Review C Vol. 71 (2005), p. 044312.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23111

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur