CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimum detection in presence of nonlinear distortions with memory

Gabriele Liga ; Alex Alvarado ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Marco Secondini ; Robert I. Killey ; Polina Bayvel
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The performance of nonlinearity-tailored detection for single channel, single span optical fibre systems is studied. Monotonically decreasing bit error rate with transmitted power can be achieved without any nonlinearity compensation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-21. Senast ändrad 2016-08-18.
CPL Pubid: 231109

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur