CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental investigation of a 16-dimensional modulation format for long-haul multi-core fiber transmission

Georg Rademacher ; Benjamin J. Puttnam ; Ruben S. Luís ; Yoshinari Awaji ; Naoya Wada ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Klaus Petermann
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We experimentally investigate a 16-dimensional modulation format applicable to multi-core fiber transmission, and demonstrate over 14,000 km transmission for a BER of 1E-3, a 55 % improvement in reach compared to DP-BPSK for the same spectral efficiency.



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-21. Senast ändrad 2016-08-18.
CPL Pubid: 231108

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur