CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear block-coding across >5 Tb/s PDM-64QAM spatial-super-channels in a 19-core fiber

Benjamin J. Puttnam ; Ruben S. Luís ; José-M. Delgado Mendinueta ; Yoshinari Awaji ; Naoya Wada ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We apply linear block-codes across 228-bit, PDM-64QAM spatial super-channels in a 19-core fiber and observe upto 3 dB reduced OSNR requirement and additional transmission reach of 55% at BER=3.8×10-3 and 122% at BER=1×10-3 for a 10.5% code overhead.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-21. Senast ändrad 2016-08-26.
CPL Pubid: 231107

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur