CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Betonghandbok. Material. Kapitel 7, Armering.

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik) ; Bo Törnwall
: External organization, 1994. ISBN: 91-7332-709-3.- 147-173 s.
[Bok]

Nyckelord: Armering, FRP armering, BetongDenna post skapades 2006-11-08.
CPL Pubid: 23110

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur