CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Additively and multiplicatively structured sets

Dmitrii Zhelezov (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. ISBN: 978-91-7597-324-1.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Product set, arithmetic progression, multiplication theorem, sumset, additive energy, multiplicative energy, sum-product phenomenon, multiplicative subgroups, Gauss sumsDenna post skapades 2016-01-21. Senast ändrad 2016-02-05.
CPL Pubid: 231097

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Diskret matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-02-26
Tid: 13:15
Lokal: Pascal
Opponent: Professor Andrew Granville

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie