CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Searching for the Carrier of Cultural Resilience of Urban Space in the Context of Swahili Coastal Towns - Case: Mji Mkongwe and Ng’ambo (Zanzibar Old Stone Town and the Other Side)

Inger Lise Syversen (Institutionen för arkitektur)
Research Conference on Zanzibar, Tanzania (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-21.
CPL Pubid: 231082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur