CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

About Benches and Frictions - a study of Time and Space in the Making of Baraza

Inger Lise Syversen (Institutionen för arkitektur)
The Styrsö seminar (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-21.
CPL Pubid: 231081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur