CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intrinsic anion oxidation potentials

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry A Letters Vol. 110 (2006), p. 12077-12080.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-08. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 23104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur