CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of wood decay by microwaves

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2015,Prague. (1559-9450). (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20.
CPL Pubid: 231038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur