CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How can we assure treatment quality and what is a good hyperthermia treatment?

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
30th Annual Meeting of the EUROPEAN SOCIETY for HYPERTHERMIC ONCOLOGY (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20.
CPL Pubid: 231036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur