CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hyperthermia treatment of children with brain cancer

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Joel Wanemark (Institutionen för signaler och system) ; Jonathan Jonsson (Institutionen för signaler och system) ; Pegah Takook (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Johanna Gellermann (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
16. NBC & 10. MTD 2014 joint conferences. October 14-16, 2014, Gothenburg, Sweden (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20.
CPL Pubid: 231035

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur